The Orange

ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم

من نگفتمش ... ولی بد جوری بهش رسيدم

اگر میخواهید چیزی کوچک شود,

ابتدا اجازه دهید خوب گسترده شود.

 

اگر میخواهید از چیزی رهخا شوید,

ابتدا اجازه دهید شکوفا شود.

 

اگر میخواهید چیزی را بدست آورید ,

ابتدا آن را ببخشید.

 

این درک ظریفی از قانون هستی است.

نرم بر سخت غلبه میکند.

آرام بر سریع پیروز میشود.

 

اجازه دهید آنچه میکنید پنهان باقی بماند

و تنها نتیجه را به دیگران  نشان دهید.

تایوته چینگ                                       

 

+   یاسمن ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir